Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Kamil Pietrasik

Prowadzi przyjęcia interesantów w siedzibie kancelarii w sprawach ogólnych: 
we wtorki w godzinach 9:00 – 16:30

w sprawach alimentacyjnych: 
w środy w godzinach 08:30 – 15:00 

w siedzibie Kancelarii możliwe jest również:
 • dokonanie wpłaty w kasie kancelarii,
• złożenie dokumentów w biurze podawczym,
 • odbiór korespondencji


Informujemy, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w przypadku braku możliwości wpłaty tytułem zadłużenia na rachunek bankowy Komornika istnieje możliwość dokonania wpłaty w kasie kancelarii w dniach:

poniedziałek, środa- piątek – w godzinach 8:00-15:00
oraz we wtorki w 
godzinach 9:00-16:30.

W celu zapewnienia należytej sprawności postępowania prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z wiadomości e-mail jako formy kontaktu z kancelarią.

Kontakt

tel. st. (042) 632-16-57,
tel. st. (042) 632-16-67
tel. kom. 665-884-500, 603-448-400

e-mail kamilpietrasik@komornik.pl
e-mail powiadomienia@lodzwidzew.pl

Godziny pracy Kancelarii

Godziny pracy kancelarii:
pon – pt: 8:00 – 15:00
wtorek 9:00 – 16:30
NIP: 729-143-46-80

Komornik sądowy

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa
w Łodzi Kamila Pietrasika prowadzona jest od 2002 roku. Kancelarię wraz komornikiem tworzy zespół doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników, którzy są w pełni zaangażowani w powierzone im obowiązki. Obecnie w kancelarii zatrudnionych jest
5 asesorów oraz dwudziestu pracowników.

Dostępne systemy

Korzystamy z nowoczesnych systemów zarządzania sprawami naszych Klientów

CEPiK
informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,

PUE-ZUS
system umożliwiający elektroniczną komunkację z ZUS,

ePUAP
dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,

OGNIVO
system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników oraz elektroniczne zajęcia rachunków bankowych dłużnika,

Elektroniczne Księgi Wieczyste
możliwość wyszukania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju,

KRD
możliwość wyszukania podmiotu w rejestrze dłużników