Skip to content

O Kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamila Pietrasika prowadzona jest od 2002 roku. Kancelarię wraz komornikiem tworzy zespół doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników, którzy są w pełni zaangażowani w powierzone im obowiązki. Obecnie w kancelarii zatrudnionych jest trzech asesorów oraz dwunastu pracowników.
 
Komornik Kamil Pietrasik jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002-2020 komornik  kilkukrotnie pełnił różne funkcje w ramach samorządu zawodowego komorników izby komorniczej w Łodzi jako jej członek, sekretarz, skarbnik oraz wiceprzewodniczący. Od grudnia 2022 r. ponownie wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Łodzi
 
Ponadto, w 2020 roku Kamil Pietrasik rozpoczął aktywną działalność w Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych ( UIHJ) oraz w Europejskiej Fundacji Komorników Sądowych ( EUBF). Warto również wspomnieć, że od  2013 roku do kwietnia 2021 r. Kamil Pietrasik był sędzią w Izbie do spraw rozwiązywania sporów sportowych między klubami, a zawodnikami przy Polskim Związku Piłki Nożnej, a  od maja 2021r. jest arbitrem w Piłkarskim Sądzie Polubownym przy PZPN.
 
Komornik Kamil Pietrasik Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi jest zinformatyzowana. Wysoki poziom informatyzacji polega między innymi na :
 
  • niezwłocznym skanowaniu dokumentów do sprawy,
  • korzystaniu z portalu PUE ZUS (elektroniczne zapytanie o płatnika składek),
  • kierowaniu zapytań do Centralnej Bazy Wieczystych (wyszukiwanie   zaawansowane umożliwiające ustalenie czy dłużnik zbył nieruchomość przed wszczęciem egzekucji),
  • kierowanie zapytań i pobieranie odpowiedzi o rachunkach bankowych OGNIVO w ramach posiadanego przez komornika abonamentu,
  • kierowanie elektronicznych zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
  • kierowanie zapytań do właściwych Urzędów Skarbowych za pośrednictwem EPUAP;
  • kierowanie zapytań  i zajęć do właściwych Urzędów Skarbowych za pośrednictwem platformy eUS;
  • korzystaniu z dostępu do Krajowego Rejestru Dłużników;
  • korzystaniu z dostępu do Krajowego Rejestru Zadłużonych
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu kancelarii pozwoliło komornikowi na wypracowanie procedur i sposobów postępowania, które przyczyniają się do szybkości i skuteczności podejmowanych czynności egzekucyjnych.