Skip to content

Day: 7 października, 2021

Licytacje komornicze

https://licytacje.komornik.pl/
Read More >

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

https://widzew.sr.gov.pl/
Read More >

Strona Izby Komorniczej w Łodzi

https://www.izba.lodzka.komornik.pl/
Read More >

Strona Izby Komorniczej w Łodzi

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296
Read More >

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296
Read More >

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000770
Read More >

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771
Read More >