Skip to content

Protokół stanu faktycznego

Ustawodawca powierzył komornikowi również sporządzenie protokołu stanu faktycznego. Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych sposrze praktyczne wykorzystanie protokołu stanu faktycznego:

– nierzetelne wykonanie robót zarówno przez podwykonawców jak również deweloperów,

– spis ruchomości przy wydawaniu/zdawaniu lokalu (np. wynajem),

– stwierdzenie stanu zaawansowania wykonanych robót,